FR | NL | EN | PL | DE | DK

I forbindelse med anlægsprojekter skal tidsfrister og stram lovgivning overholdes. For at spare tid og penge dukker nogle af følgende spørgsmål måske op:

. Hvordan kan jeg genbruge jord fra udgravninger?
. Hvordan kan jeg forbedre svellende jordtypers egenskaber?
. Hvordan kan jeg behandle jord i bymæssige eller
miljøfølsomme områder?
. Hvordan kan jeg forbedre nuværende infrastruktur
(baner, veje) med minimal gene for trafikken?
. Hvordan kan jeg forbedre tunnelmørtlers egenskaber?
. Hvordan kan jeg øge holdbarheden af grøfter og afvandingskanaler?
. Hvordan kan jeg forbedre arbejdsforholdene på arbejdspladsen?

Lhoist Calci-action® er en færdig løsning, der omfatter:
Den Proviacal® behandling, der bedst opfylder dine behov.
Lhoist's tekniske sagkundskab:
. jordbundsundersøgelser og analyser
. tekniske anbefalinger
. sammenligning af mulige løsninger
. anbefaling af hvilket udstyr, der kan anvendes og hvordan
. forventet mekanisk resultat
. forventet indvirken på projektets tidsplan

adgang til verdensomspændende referencer og til
Lhoist's tekniske database
Lhoist produkt og logistik service
. leverancer uden mængdemæssig begrænsning
. absolut leveringssikkerhed
. mulighed for fleksibel leveringsplan
. tæt opfølgning på leverancer
. just-in-time leverancer til arbejdsstedet
. siloudstyr og on-site produktion
. anerkendte og erfarne Proviacal® entreprenører

Lad os holde forbindelsen
Hold mig orienteret om nyheder på denne hjemmeside
Arrangementer

Groupe Lhoist - Rue Charles Dubois, 28 - 1342 Limelette (Belgique) - proviacal@lhoist.com
Kontakt Faxe Kalk
Legal
Privacy Policy