FR | NL | EN | PL | DE | DK

W trakcie realizacji projektów z zakresu inżynierii lądowej, konieczność wywiązywania się z terminów, przestrzegania rygorystycznych przepisów i obniżania kosztów może Cię postawić w obliczu następujących pytań:

• jak ponownie użyć grunt pochodzący z wykopów?
• jak poprawić parametry gruntów wysadzinowych?
• jak ulepszyć grunt na obszarach zurbanizowanych?
• jak unowocześnić istniejącą infrastrukturę kolejową i drogową,
jednocześnie minimalizując utrudnienia w ruchu?
• jak poprawić parametry zapraw stosowanych w budowie tuneli?
• jak przedłużyć trwałość użytkową rowów?
• czy muszę stabilizować nasypy wykonane z gruntów suchych, a jeżeli,
to jak?
• jak poprawić warunki pracy na budowie?

Calci-action® stanowi kompleksową i zintegrowaną odpowiedź obejmującą:
Technologie z użyciem Proviacal®, najlepiej dostosowane do indywidualnych wymogów
Fachową wiedzę techniczną i usługi inżynieryjne Grupy Lhoist:
• ocenę i analizy gruntów
• zalecenia techniczne
• analizę porównawczą rozwiązań
• pomoc w doborze urządzeń i sposobów ich eksploatacji
• przewidywane parametry gruntów
• przewidywany wpływ na postęp robót

Dostęp do referencji z całego świata i technicznej bazy danych
Grupy Lhoist
Usługi logistyczne:
• elastyczne wielkości dostaw
• niezawodność dostaw
• elastyczne harmonogramy dostaw
• monitorowanie dostaw w czasie rzeczywistym
• dostawy na plac budowy „just in time”
• wyposażenie do magazynowania i stosowania Proviacal® na budowie
• rekomendowani wykonawcy, doświadczeni w stosowaniu Proviacal®

Bądź w kontakcie
Informuj na bieżąco
o zmianach tej
strony
Wydarzenie
LhoistGroup - Rue Charles Dubois, 28 - 1342 Limelette (Belgia) - proviacal@lhoist.com
Lokalny kontakt
Legal
Privacy Policy